A Sra. Filomena e Raúl


80. Se tiveses que describir fisicamente a señora Filomena, como a describirías? Que trazos caracterizan a personalidade desta personaxe?

81. Unha das accións cotiás dos seareiros dos bares é a de ler o xornal.


En que orde le Filomena o xornal?
En que orde les ti o xornal?
Investigade en que orde le a prensa a maioría da xente e cales son as seccións máis lidas?
Existe algunha relación entre o prezo da publicidade e a sección na que se desexe inserir un anuncio? Onde son os anuncios máis caros? E máis baratos?

82. Quen é Raúl? A que se dedica? Poderíase facer unha dobre lectura desta personaxe? Cal? Que relación existe entre Filomena e Raúl?