2. A LECTURA

Nesta parte recóllense aquelas actividades que se poden realizar mentres se leva a cabo a lectura da obra.