Outros datosComo coordinadora editorial é responsable dos volumes:
2005 - Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires (Consello da Cultura Galega)
2008 - Primeiros diarios galegos (1808-1809) (Consello da Cultura Galega)

Tamén exerceu de guionista da curtametraxe O señor do telexornal realizada por Álex Sampaio.

En 2010, en Protexta nº12, a revista de libros de Tempos Novos, Rosa Aneiros e Eliseo Fernández conversan sobre Sol de inverno, a novela coa que a escritora gañou o premio Xerais. No encontro confróntase a experiencia de ambos os dous na recuperación da memoria dende a literatura e dende a investigación histórica.