Paco

Fotografía de martis75 en Flickr.

101. Se tiveses que describir fisicamente a Paco, como o describirías?
Que trazos caracterizan a personalidade de Paco?

102. Que enfermidade ten Paco? Cres que esta doenza ten relación coa súa situación laboral?

103. Por que cres que Patricia "sente certa debilidade por Paco"?

104. Paco di:
"Máis sabe o raposo por vello que por raposo. As cousas hai que facelas antes de que sexa tarde..." (p. 71)
Que significa esta frase feita? Por que a di Paco, a que se refire no seu caso?