Lola e Eusebio

Fotografía de man pikin en Flickr.

43. Que trazos caracterizan a personalidade de Lola? E a de Eusebio?

44. “Eusebio mexara e cagara por el”, e Patricia, para lle quitar importancia ao asunto dixéralle: “Veña, don Eusebio, a isto chámanlle cagar de medo”.
Na lingua temos moitas expresións e frases feitas relacionadas co corpo e as súas accións coma esta. Recompilade unha listaxe delas, investigade o seu significado e agrupádeas por accións ou por partes do corpo, montade unha presentación e facédea pública.


45. Os números da nosa vida 


46. Cando Eusebio cae da bañeira e o leva a ambulancia, no bar todo segue igual, isto provoca a seguinte reflexión do narrador:
“A fin de contas, todos os dramas suceden nunha proximidade distante. E é esa proximidade distante a que nos fai ignorar ás toas o que acontece do outro lado da parede.” (p. 34)
Recolle por escrito as reflexións que che suxiran estas palabras e enumera unha listaxe de posibles dramas que te rodeen nunha “proximidade distante”. Despois compartide as reflexións individuais no grupo. 

47. Eusebio queda en cadeira de rodas a Sra. Lola pídelle axuda a Patricia porque ela soa non pode atender ao seu home:
“- Si, que facemos? Eu soa con Eusebio non podo...
- Ben sei que non pode. Terá que pedir axuda á asistente social ou contratar alguén.
- Algún descoñecido! Meter alguén na casa! Vállame Deus, como se fósemos cans!” (p. 20)
Paréceche razoable a actitude da Sra. Lola?
Por que cres que a xente maior é tan reticente a meter alguén na súa casa? Cando sexas vella ou vello cres que terás a mesma actitude que a Sra. Lola? Por que?


49. O narrador/Patricia na descrición que se fai do piso de Lola e Eusebio realiza a seguinte reflexión sobre a vellez:
"Xa se sabe, cando alguén pasa a se alimentar unicamente do po turbio da louza do salón no canto de nos estantes do supermercado, os pulmóns atéiganse de melancolía e o estómago de furados." (pp. 13-14)
Que tipo de atmosfera suxiren estas palabras?

50. Que che parece a reacción da Sra. Lola ao saber o nome de Iqbal? Consideras que ten unha actitude xenófoba? Xustifica as túas respostas.

51. Gustaríache ser como Eusebio e Lola cando foses vello ou vella? Por que?